P.T. VITA TATA CHEMIKA

Jl. Taman Sunter Indah
Blok KI-1 / 12
AJakarta 14350
Phone: 6500362-6519702-6522250
Fax: +62 21 652 1152
Email:vitachem@vitatata.com
and edgar@vitatata.com